Registrace

Nemáte ještě vytvořen účet? Registrace do databáze absolventů.


Přihlášení


Osobní údaje

Pracovní uplatnění

Spolupráce s FMSvou registrací uděluji souhlas s poskytnutím výše uvedených osobních údajů pro potřeby Vysoké školy ekonomické v Praze a jejích útvarů, a to za účelem mého dalšího oslovování v rámci spolupráce s absolventy. Veškerá osobní data budou chráněna v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou.

Vysoká škola ekonomická v Praze


Fakulta managementu
Jarošovská 1117/II
Jindřichův Hradec
377 01

E-mail: info@fm.vse.cz
Spojovatelka: 384 417 200
IČO: 61384399
DIČ: CZ61384399

Bankovní spojení
Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 170922147/0300
IBAN: CZ75 0300 0000 0001 7092 2147
SWIFT KÓD: CEKOCZPP

Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 1793372/0800
IBAN: CZ59 0800 0000 0000 0179 3372
SWIFT KÓD: GIBACZPX