O klubu absolventů

Již dlouho volali bývalí studenti Fakulty managementu po tom, aby měla svůj vlastní klub absolventů, který by jim umožnil být s fakultou v těsnějším kontaktu. Po nesmělých začátcích před mnoha lety je to konečně tady! Představujeme vám Klub absolventů Fakulty managementu.

Tento klub, na jehož webovou platformu se právě díváte, reaguje na specifické potřeby absolventů Fakulty managementu, která je jako jediná fakulta VŠE alokována mimo Prahu. Klub se řídí absolventským mottem Fakulty managementu „Domov je na jihu“. Jeho hlavním účelem je tak zlepšit komunikaci fakulty se svými absolventy, zintenzivnit vztahy s nimi a přesvědčit vás, že je fakulta stále vaším domovem, kam se můžete kdykoli vrátit.

Klub má ambici postupně zaštítit veškeré akce organizované pro naše absolventy a také rozvíjet spolupráci s nimi. Fakulta pro vás, své absolventy, pravidelně připravuje různá formální i neformální setkání. Díky členství v klubu budete moci získávat ty nejaktuálnější informace nejen o pořádaných akcích, ale také o významných novinkách v životě fakulty. Naši absolventi k nám také jezdí přednášet, oponují kvalifikační práce, nebo nám pomáhají zařizovat studentské praxe. Klub umožní fakultě spolupráci s absolventy v tomto směru zlepšit a zapojit tak více vaše praktické zkušenosti do nového studijního programu, který nabíhá od září 2019.

Také víme, že často vzpomínáte na své bývalé spolužáky, které byste si přáli kontaktovat. Bohužel čas je neúprosný, a tak mnohdy aktuální kontakt chybí. Proto členové klubu mohou v naší databázi hledat své přátelé, kamarády, možná že i bývalé lásky a mohou je rovněž oslovit.

Nebojte se ale, členství v klubu vás nebude nijak zatěžovat. Je úplně zdarma. Navíc si vše nastavíte ve svém profilu, včetně způsobu kontaktu s fakultou a informací, o které máte zájem, resp. chcete s ostatními sdílet. A pokud by se vám snad u nás nelíbilo, členství v klubu je možné kdykoli ukončit.

Pevně ale věříme, že se vám v klubu líbit bude a stanete se jeho věrnými členy!Podporuje nás:

Vysoká škola ekonomická v Praze


Fakulta managementu
Jarošovská 1117/II
Jindřichův Hradec
377 01

E-mail: info@fm.vse.cz
Spojovatelka: 384 417 200
IČO: 61384399
DIČ: CZ61384399

Bankovní spojení
Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 170922147/0300
IBAN: CZ75 0300 0000 0001 7092 2147
SWIFT KÓD: CEKOCZPP

Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 1793372/0800
IBAN: CZ59 0800 0000 0000 0179 3372
SWIFT KÓD: GIBACZPX