Všechny aktuality

Fakulta má nové video

"Varování, následující obsah se nedoporučuje lidem, kteří si přejí být nevzdělaní. Tento film může v některých případech vyvolat změnu názoru a závislost." Tak začíná nové originální video Fakulty managementu, VŠE. Doufáme, že i vás chytne za srdce -> http://www.youtube.com/watch?v=qvP2nYMVZdo&t.

Vysoká škola ekonomická v Praze


Fakulta managementu
Jarošovská 1117/II
Jindřichův Hradec
377 01

E-mail: info@fm.vse.cz
Spojovatelka: 384 417 200
IČO: 61384399
DIČ: CZ61384399

Bankovní spojení
Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 170922147/0300
IBAN: CZ75 0300 0000 0001 7092 2147
SWIFT KÓD: CEKOCZPP

Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 1793372/0800
IBAN: CZ59 0800 0000 0000 0179 3372
SWIFT KÓD: GIBACZPX