Všechny aktuality

Volby kandidáta na funkci děkana FM VŠE

11.12.2019 15:00


AS FM VŠE vyhlašuje Volbu kandidáta na funkci děkana FM VŠE ve funkčním období 2020–2024. Volební zasedání AS FM VŠE proběhne 11. prosince 2019 od 15:00 v Aule v budově FM VŠE v Jindřichově Hradci.

Termín posledního možného odevzdání přihlášky uchazeče o funkci děkana byl 14. listopadu 2019 12:00.

Volební komise pro volbu kandidáta na funkci děkana zveřejňuje seznam kandidátů na funkci děkana Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze pro funkční období 2020 – 2024

doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D. – Stručná charakteristika programových cílů: https://www.fm.vse.cz/wp-content/uploads/post/3410/Kandidat-na-dekana-2020-2024.pdf

Vysoká škola ekonomická v Praze


Fakulta managementu
Jarošovská 1117/II
Jindřichův Hradec
377 01

E-mail: info@fm.vse.cz
Spojovatelka: 384 417 200
IČO: 61384399
DIČ: CZ61384399

Bankovní spojení
Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 170922147/0300
IBAN: CZ75 0300 0000 0001 7092 2147
SWIFT KÓD: CEKOCZPP

Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 1793372/0800
IBAN: CZ59 0800 0000 0000 0179 3372
SWIFT KÓD: GIBACZPX