Všechny aktuality

Soutěž o merch Klubu absolventů

Máte profil na profesní sociální síti LinkedIn? Víte, že se od letošního roku můžete na této síti oficiálně přidat jako alumni naší fakulty? Pokud jste to ještě neudělali, určitě se do toho pusťte (profil fakulty: https://www.linkedin.com/school/fmvse/). A zároveň si tipněte, kolik bude mít fakulta na této síti absolventů ke dni 30. 4. 2021 ve 12:00. Napište nám váš tip na email dagmar.plucarova@vse.cz a tři nejbližší tipy odměníme merchem Klubu absolventů.

Vysoká škola ekonomická v Praze


Fakulta managementu
Jarošovská 1117/II
Jindřichův Hradec
377 01

E-mail: info@fm.vse.cz
Spojovatelka: 384 417 200
IČO: 61384399
DIČ: CZ61384399

Bankovní spojení
Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 170922147/0300
IBAN: CZ75 0300 0000 0001 7092 2147
SWIFT KÓD: CEKOCZPP

Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 1793372/0800
IBAN: CZ59 0800 0000 0000 0179 3372
SWIFT KÓD: GIBACZPX