Všechny aktuality

Na Fakultě managementu se začalo očkovat

Ve čtvrtek 11. února 2021 byl zahájen ostrý provoz jindřichohradeckého vakcinačního centra OČKO na Fakultě managementu Vysoké školy ekonomické. Provoz původní vakcinační ambulance v Nemocnici Jindřichův Hradec byl ukončen v úterý 9. února 2021 a plně se přestěhoval do nově vzniklých prostor na Fakultě managementu. Centrem, které vzniklo v prostorách předsálí a velké auly, prošlo během dne prvních 124 návštěvníků. Ti byli očkováni již druhou dávkou vakcíny.

Menší počet návštěvníků a s ním spojené volnější tempo umožnilo pracovníkům v průběhu prvního dne doladit všechny procesy a průchod vakcinačním centrem tak, aby vše probíhalo s naprostým minimem problémů. První dva dny provozu jsou rovněž určeny dobrovolníkům v administrativním centru, kteří si mohou více osvojit práci s databázovými systémy a vakcinačními registry.

Dva dny před oficiálním zahájením samotného provozu navštívil OČKO centrum i hejtman Jihočeského kraje, pan Martin Kuba, který se během natáčení pořadu “Den s hejtmanem” v prostorách centra setkal se zástupci Nemocnice Jindřichův Hradec, města Jindřichův Hradec a Fakulty managementu VŠE.

Jak očkovací centrum vypadá se můžete podívat na: https://www.youtube.com/watch?v=E7lvniyZRxo&feature=youtu.bedopravn%C3%AD&fbclid=IwAR3DxBhRs5MRSPbQcy_-lZ6zlgp6hdcz2lZhx8eSSPC7MpQi_KexvMJBVc0

Vysoká škola ekonomická v Praze


Fakulta managementu
Jarošovská 1117/II
Jindřichův Hradec
377 01

E-mail: info@fm.vse.cz
Spojovatelka: 384 417 200
IČO: 61384399
DIČ: CZ61384399

Bankovní spojení
Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 170922147/0300
IBAN: CZ75 0300 0000 0001 7092 2147
SWIFT KÓD: CEKOCZPP

Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 1793372/0800
IBAN: CZ59 0800 0000 0000 0179 3372
SWIFT KÓD: GIBACZPX