Všechny aktuality

Newsletter Klubu absolventů Fakulty managementu

Fakulta si pro Vás připravila první newsletter Klubu absolventů Fakulty managementu, ve kterém je shrnuté vše podstatné z dění na fakultě za rok 2019. Kromě důležitých událostí, Vám představujeme také aktivity fakulty směrem k Vám, k našim absolventům. Dále v newslettru naleznete základní přehled o aktivitě našich současných studentů. Newsletter je k dispozici na
ZDE.

Věříme, že se Vám bude líbit.

Vysoká škola ekonomická v Praze


Fakulta managementu
Jarošovská 1117/II
Jindřichův Hradec
377 01

E-mail: info@fm.vse.cz
Spojovatelka: 384 417 200
IČO: 61384399
DIČ: CZ61384399

Bankovní spojení
Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 170922147/0300
IBAN: CZ75 0300 0000 0001 7092 2147
SWIFT KÓD: CEKOCZPP

Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 1793372/0800
IBAN: CZ59 0800 0000 0000 0179 3372
SWIFT KÓD: GIBACZPX