Aktuality z fakulty


Newsletter Klubu absolventů Fakulty managementu

Fakulta si pro Vás připravila první newsletter Klubu absolventů Fakulty managementu, ve kterém je shrnuté vše podstatné z dění na fakultě za rok 2019. Kromě důležitých událostí, Vám představujeme také aktivity fakulty směrem k Vám, k našim absolventům. Dále v newslettru naleznete základní přehled o aktivitě našich současných studentů. Newsletter je k dispozici na ZDE. Věříme, že se Vám bude líbit.


Doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D. oficiálně jmenován děkanem Fakulty managementu

Své druhé funkční období ve funkci děkana Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze započal 1. února 2020 doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D. V čele nejmladší a nejmenší fakulty VŠE bude stát až do 31. ledna 2024. V pondělí 17. února 2020 převzal z rukou rektorky Vysoké školy ekonomické v Praze, paní prof. Ing. Hany Machkové, CSc., oficiální jmenovací listinu. U této slavnostní příležitosti byl přítomen i předseda Akademického...


14.3.2020 20:00

26. protančená noc Fakulty managementu VŠE - ZRUŠENO

Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Všichni z organizačního týmu jsme doufali, že tato situace nenastane a že se našemu plesu vyhne. Bohužel – kvůli aktuální situaci a nařízení vlády jsme nuceni 26. reprezentační ples Fakulty managementu VŠE v současném termínu zrušit. Nerušíme jej však nadobro! Již nyní se snažíme najít a zamluvit nový termín (aktuálně hledáme v rámci října letošního roku, kdy by snad už situace mohla...


Fakulta má nové video

"Varování, následující obsah se nedoporučuje lidem, kteří si přejí být nevzdělaní. Tento film může v některých případech vyvolat změnu názoru a závislost." Tak začíná nové originální video Fakulty managementu, VŠE. Doufáme, že i vás chytne za srdce -> http://www.youtube.com/watch?v=qvP2nYMVZdo&t.


Kandidátem na děkana zvolen doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D.

Na veřejném zasedání akademického senátu dne 11. prosince 2019 proběhla volba kandidáta na děkana Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze pro funkční období 2020-2024. Akademický senát Fakulty managementu VŠE, který kandidáta na děkana volil, má celkem 9 členů. Volbě bylo přítomno bylo 8 členů (jeden byl omluven). Pro kandidáta doc. Ing. Vladislava Bínu, Ph.D. hlasovalo všech přítomných 8 členů Akademického senátu FM VŠE...


1 2

Vysoká škola ekonomická v Praze


Fakulta managementu
Jarošovská 1117/II
Jindřichův Hradec
377 01

E-mail: info@fm.vse.cz
Spojovatelka: 384 417 200
IČO: 61384399
DIČ: CZ61384399

Bankovní spojení
Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 170922147/0300
IBAN: CZ75 0300 0000 0001 7092 2147
SWIFT KÓD: CEKOCZPP

Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 1793372/0800
IBAN: CZ59 0800 0000 0000 0179 3372
SWIFT KÓD: GIBACZPX